Best City in Mullingar

 • 1.Mullingar

  Mullingar
  6.91644

  City
 • 2.Mullingar, Donegal, Ireland

  Mullingar
  5.50828

  City
 • 3.Milltown Parish

  Mullingar
  2.3135

  Catholic Church City
 • 4.Grange Park

  Mullingar
  1.72288

  City Residence
Results 1 - 15